Skip to content

Verditap på bil - Forstå mer om hvordan biler taper seg i verdi

Hopp raskt til:

Å eie en bil innebærer en rekke kostnader der verditapet på bilen er en av de største kostnadene dine. Verdien av bilen synker fra det øyeblikket du kjører den ut fra forhandleren, men hvor raskt og mye den taper seg i verdi kan variere betydelig. I denne artikkelen vil vi se på de viktigste faktorene som påvirker verditapet, de økonomiske konsekvensene dette har for deg som bileier, og hva du kan gjøre for å minske verditapet på din bil. 


Verditap på bil

Hva påvirker bilens verditap?

Bilens alder

Alderen på bilen din spiller en avgjørende rolle for hvor mye verdien synker over tid. Generelt opplever de fleste biler et betydelig verdifall de første årene etter kjøp. Verditapet til en bil som er 1 år kan være spesielt merkbart, da en ny bil taper seg raskt i verdi rett etter at den ruller ut fra forhandleren.


Etter de første årene stabiliserer verditapet seg noe, men fortsetter å påvirke bilens verdi. For å gi deg en bedre forståelse, her er en forenklet oversikt over hvordan verdifallet kan se ut over tid:

Verditap på bil

Mens verditapet til en bruktbil som er 3-5 år har et lavere årlig tap, må du være klar over at dette kan variere avhengig av flere faktorer som kilometerstand, merke og modell, samt bilens tilstand og vedlikehold. Ved å være oppmerksom på dette, kan du bedre forstå og potensielt minimere verditapet over tid. 

Kilometerstand

Kilometerstanden på bilen din spiller en stor rolle i hvor mye verdien synker over tid. Jo flere kilometer bilen har kjørt, desto større er verdifallet. Dette skyldes at høy kilometerstand ofte er assosiert med større slitasje og potensielle reparasjonsbehov.

Bilens garanti er også knyttet til antall kjørte kilometer, noe som betyr at bilens nybilgaranti kan være utløpt til tross for at bilen ikke er mange år gammel.

For å få en bedre forståelse av hvordan kilometerstanden påvirker bilens verdi, kan du benytte en kalkulator for verditap på bil. Dette verktøyet hjelper deg å estimere verdifallet basert på bilens kjørte kilometer.

Hva påvirker bilens verditap?

Merke og modell

Enkelte merker er kjent for å tape seg mer i verdi enn andre
 

Jeg vil uavhengig av merke anbefale å velge bil med 4x4 og tilhengerfeste da dette er noe som de aller fleste ønsker. Biler med dette holder seg bedre i verdi enn de uten. Joachim Kristensen - Bilrådgiver Autoria 


 • Populære merker som Volkswagen har ofte en høyere gjenkjøpsverdi.

 • Premiummerker som Audi kan ha høyere vedlikeholdskostnader, men holder seg også godt i pris.

 • Elbiler er veldig populære i Norge og kan ha et annet verditap sammenlignet med bensin og dieselbiler, men her finnes det også unntak.

   

  Husk at valget av merke og modell ikke bare påvirker bilens gjenkjøpsverdi, men også kostnadene for vedlikehold og forsikring. Å velge en bil som er kjent for pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader, kan spare deg for mye penger over tid. 

Verditap på bil

Tilstand og vedlikehold

Å holde bilen din i god stand er ikke bare viktig for sikkerheten, men også for å minimere verditapet. En godt vedlikeholdt bil vil alltid være mer verdt enn en som ikke er det. Dette inkluderer regelmessige servicebesøk, reparasjoner av eventuelle skader, samt sørge for at bilen er strøken både innvendig og utvendig.

Her er noen enkle tips for å vedlikeholde bilen din:

 • Hold bilen ren, både innvendig og utvendig

 • Beskytt bilens lakk og detaljer med jevnlig bilpleie

 • Bytt ut slitte deler før de fører til større problemer

 • Følg bilens serviceintervaller som anbefalt av produsenten

 

Verditap bil vedlikehold

Markedssituasjonen

Markedssituasjonen kan ha en betydelig innvirkning på hvor mye bilen din er verdt. Økonomiske svingninger, rentenivåer og generelle trender i bilmarkedet spiller alle en rolle i hvordan verdien på bilen utvikler seg over tid. For eksempel, i perioder med økonomisk nedgang, kan etterspørselen etter spesielt dyrere biler synke, noe som fører til lavere gjenkjøpsverdier. 

For å forstå hvordan markedssituasjonen påvirker bilverdien, er det nyttig å se på historiske data og trender. Her er et eksempel på hvordan ulike faktorer kan påvirke bilens verdi:

 • Økonomisk vekst: Øker etterspørselen

 • Økonomisk nedgang: Reduserer etterspørselen, spesielt etter dyrere bilmodeller

 • Teknologiske fremskritt: Kan øke verdien på nyere modeller, men også senke verdien på eldre biler med utdatert teknologi

 • Endringer i forbrukeratferd: Vil påvirke etterspørselen etter bestemte typer biler, noe vi har sett tydelig i Norge etter elbilenes inntog

 

verditap på elbil vs fossilbil

Sammenligning av verdifall mellom elbil og fossildrevne biler

Innkjøpspris og statlige insentiver

Når du vurderer kjøp av enten elbil eller bensinbil, er det viktig å være oppmerksom på de økonomiske forskjellene som starter allerede ved innkjøpsprisen. Elbiler kan ofte ha en høyere innkjøpspris sammenlignet med bensin- og dieselbiler, men dette kan balanseres ut av statlige insentiver som er skapt for å fremme grønnere mobilitet.

Her er en oversikt over noen vanlige insentiver for kjøp av elbil:

 • Redusert moms

 • Fritak fra engangsavgift

 • Gratis eller redusert pris på parkering

 • Tilgang til kollektivfelt *

 

Disse fordelene har gjort elbiler mer attraktive enn fossildrevne biler, selv om de har en høyere innledende kostnad. Insentivene for elbiler varer ikke evig og vi ser at flere av dem er i ferd med å forsvinne. *elbilene sin tilgang til kollektivfelt i for eksempel Oslo er allerede redusert. Likevel vil fordelene med å eie bensin- eller dieselbiler være dårligere.

Hva påvirker bilens verditap?

Driftskostnader

Driftskostnadene for en bil kan variere betydelig avhengig av om du velger en elbil eller en fossildrevet bil. Elbiler har lavere driftskostnader sammenlignet med bensinbiler, hovedsakelig på grunn av lavere energikostnader og mindre behov for vedlikehold. 

 • Energi: Elbiler drives av elektrisitet som oftest er billigere enn bensin eller diesel.

 • Vedlikehold: Elbiler har færre bevegelige deler, noe som fører til lavere vedlikeholdskostnader.

 • Avgifter: I Norge er det fortsatt lavere avgifter og bompenger for elbiler.

 

Etterspørsel i bruktmarkedet

Etterspørselen etter bruktbiler varierer sterkt mellom elbiler og fossildrevne biler, og dette har direkte innvirkning på verdifallet. Elbiler har ofte høyere etterspørsel i bruktmarkedet. Her finnes det dog unntak da enkelte dieselbiler, gjerne med firehjulstrekk, holder svært godt i pris. På den andre siden har dyre elbilmodeller tapt seg mye i verdi som resultat av det økende kostnadsbildet i Norge.

DSC04194

Teknologisk utvikling og levetid

Teknologisk utvikling spiller en avgjørende rolle i verdifallet på omtrent alle biler. Innovasjoner innen batteriteknologi kan forlenge levetiden til elbiler og gjøre dem mer attraktive i bruktmarkedet, mens bensinbiler kan oppleve raskere verdifall grunnet økende fokus på miljøvennlige transportløsninger.

Her er noen faktorer som påvirker teknologisk utvikling og levetid:

 • Oppdateringer i programvare som forbedrer bilens ytelse og sikkerhet.

 • Utvikling innen batteriteknologi som øker rekkevidden og reduserer ladetiden.

 • Forbedringer som gjør bilene lettere og mer drivstoffeffektive.

 • Innføring av nye sikkerhetsfunksjoner som kan øke bilens attraktivitet på bruktmarkedet.

 

Verditap på bil

Oppsummert

Å eie en bil er en økonomisk forpliktelse som krever nøye overveielse og planlegging. Verdien av en bil avtar fra år til år, og dette tapet kan variere betydelig avhengig av flere faktorer, inkludert bilens merke, modell, kjørelengde, tilstand, og hvordan den brukes. 

Ved å ta informerte valg når det gjelder kjøp, vedlikehold og salg av bil, kan du minimere verditapet på bilen din. Husk at bilvalget du tar kan ha store utslag i lommeboka, så det lønner seg å gjøre grundig research og vurdere alle aspekter ved bilholdet før du tar den endelige beslutningen.


Foto: Martin Eriksen | Autoria 

Foto: Vetle Eriksen | Autoria 

Relaterte artikler

Jeep Avenger - Kompakt el-SUV med god rekkevidde og råe egenskaper

JEEPs første helelektriske bil, Avenger, er skapt for Norge. Solide kjøreegenskaper på vei og i terreng, høy bakkeklaring og gunstig...

Din første bil - Hva skal du velge?

Du har endelig førerkortet i lomma og friheten venter. Nå står du overfor den spennende oppgaven med å velge din første bil. Med så mange...

EL varebil - Flere fordeler enn ulemper

Elektriske varebiler har kommet for å bli i Norge, og det er gode grunner til at stadig flere bedrifter og eiere av flåter av varebiler...